Metsästyssäännöt (päivitetty 3.9.2018)

 • Riistan ruokintaan käytetään ainoastaan tarkastettua viljaa!!!
 • Hirven metsästys aloitetaan 13.10.18 klo. 8.00
 • Peuran metsästys aloitetaan asetuksen mukaan


Jäsenkohtainen metsästys

 • Ylimääräisen valkohäntäpeuran vasan pyyntiluvan saa ostaa metsästyskaudelle 2019-2020 (asetuksen määräämällä hinnalla) mikäli pyytää 31.12.2018 mennessä 10 pienpetoa ilmoittamalla saaliista kirjallisesti (allekirjoitettuna) metsästyksenjohtajalle
 • Metson metsästys kielletty
 • Teeren kiintiö 2 kpl/jäsen
 • Metsäkauriin kiintiö 1 kpl/jäsen itse kaadettuna, valtapukkia ei ammuta (valtapukilla väh.6 piikkiä), metsästyksen johtaa jahtipäällikkö (lakimääräinen ilmoitus tehtävä välittömästi Oma Riista palvelussa)
 • Rauhoitusajat pidetään asetusten ja aluetoimiston määräysten mukaisina
 • Jäsenet velvoitetaan ennen metsästyksen alkua varmistamaan tietonsa pienriistan metsästysalueista sekä muista rajoituksista
 • Teräshaulien käyttö muussa kuin vesilintujen metsästyksessä vesialueella on kielletty
 • Metsästysoikeutta ei ole mikäli jäsen- tai muut maksut ovat maksamatta


Vieraskorttimetsästys (ei koske hirvenmetsästystä)

 • Metsäkanalintujen metsästys on kielletty
 • Saatu saalis vähentää isännän kiintiötä
 • Vieraskortin hinta 15 €/vieras/vrk
 • Maksu suoritetaan ensisijaisesti pankkiin tai isännälle ennen metsästyksen alkua
 • Metsästyksen valvonta kuuluu isännälle ja hänen on oltava siinä mukana
 • Pienpetojen pyynnissä ei peritä maksua
 • Hirvieläinjahtiin koiranohjaajana kutsuttuna osallistuvilta ei peritä maksua


Säännöt koskien hirven- ja peuranmetsästystä

 • Mikäli ampuu määräysten vastaisen hirvieläimen, maksaa riistanhoitomaksua 100 €.
 • Mikäli ampuu tahallisesti naarashirven jota vasa välittömästi seuraa, maksaa riistanhoitomaksua 300 €. Tahallisuuden määrittelee metsästyksenjohtaja kuultuaan varajohtajia ja ampujaa sekä muita tapahtuman selvittämiseen liittyviä henkilöitä. Maksetut varat käytetään seuran riistanhoitokuluihin.
 • Ampujalla on oltava metsästyslain vaatimat asiakirjat, jotka on esitettävä jollekin metsästyksenjohtajista ennen jahtiin osallistumista.
 • Ampujana hirvenmetsästykseen osallistuvan on käytävä kolme kertaa liikkuvan hirvikuvion ampumaharjoituksissa.
 • Ampujan on pidettävä metsästyspäiväkirjaa, johon tulee merkitä laukauksen:
  -paikkatieto
  -päivämäärä & kellonaika
  -syy esim. aseen tarkkuuttaminen, ohilaukaus, riistalaukaus tjm.
  -saatu saalis, josta tiedot sukupuolesta, iästä, painosta, sarvista piikkiluku ja leveys, sekä kenen osuutta saalis on  
 • Kaikista jahtikauden aikana tehdyistä laukauksista on ilmoitettava metsästyksenjohtajalle välittömästi.
 • Hirven- ja peuran seuruemetsästyksessä saa käyttää äänenvaimentimia
 • Haavakoiden etsimisen ja lopettamisen suorittaa SRVA-ryhmä Jouko Peräkiven johdolla. Mikäli etsintää ei ampujan toimesta välittömästi ilmoiteta, maksaa riistanhoitomaksua 100 € (Jouko Peräkivi 040 570 2387)
 • Ajohenkilön on oltava seuran jäsen tai muuten tehtävään sovelias henkilö, metsästykseen osallistuvien jäsenten lapset ja lapsenlapset saavat olla mukana jahdissa.
 • Edustajan on oltava seuran jäsen tai muuten tehtävään sovelias. Jako- ja paloitteluryhmän jäsenet eivät voi toimia edustajana. Edustaja on ilmoitettava metsästyksenjohtajalle viimeistään jahtia edeltävänä päivänä. Ilmoituksen tekee edustajaa käyttävä seurueen jäsen. Edustajan käyttöoikeus on neljä (4) metsästyspäivää/jäsen/metsästyskausi.
 • Hirvenliha jaetaan fileitä lukuun ottamatta kaatoon johtaneeseen ajoon osallistujille, jako- ja paloitteluryhmän jäsenet ovat aina mukana jaossa, metsästyksen johtaja voi päättää jakoon osallistumisesta erityisen syyn takia. Mikäli metsästetään viikolla, lihat jaetaan edellisenä sunnuntaina jahdissa olleiden kesken.
 • Hirven fileet jaetaan osallistujalistan mukaan, edellytyksenä osallistuminen metsästykseen vähintään kerran henkilökohtaisesti.
 • Metsästysmaan vuokraajien hirvenkaatopalat jaetaan aakkosjärjestyksessä, aikuisesta hirvestä 2 palaa, vasahirvestä 1 pala, poislukien hirveä metsästävät maanomistajat.
 • Hirvenmetsästyksessä noudatetaan yhteislupa-alueen osakkaiden sopimia sääntöjä. Suomen Riistakeskuksen antamia kaatosuosituksia tulee noudattaa hirvi- ja peurakannan rakenteen korjaamiseksi. Metsästyksenjohtaja vastaa tavoitteiden saavuttamiseen johtavista toimenpiteistä
 • Hirven metsästyksen aikana tehdyt havainnot (hirvet, suurpedot) ilmoitetaan metsästyksen johtajalle välittömästi.
 • Hirvimetsästyksessä käytetään tiedottamiseen VHF radiopuhelimia.
 • Urospeuraa, jonka sarvissa on 6-8 piikkiä, ei ammuta. Ensisijaisesti pyritään metsästämään vasoja ja naaraita. Lupia on 1,5/peuranmetsästäjäksi ilmoittautunut. Mikäli  hän on käyttänyt yhden (1:n) luvan 15.12.18 mennessä, voi käyttää 0,5 lupaa kauden loppuun mennesssä. Jos ei 0,5:n lupaa voi käyttää, siirtyy se seuran hallintaan.
 • Peuran kaatoilmoitus tehdään välittömästi jahtipäällikölle ensisijaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla. Ilmoitukseen tulee
  -päivämäärä
  -kellonaika
  -paikkatieto
  -kuvaus kaadetusta eläimestä
  -kenen osuutta saalis on


Vuosikokous

 • Kaikki seuran jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun 175,00 €
 • Kannattavan henkilöjäsenen vuosimaksu on 50,00 €, kertakaikkinen maksu on 500,00
 • Yhteisöjäsenen vuosimaksu on 100,00 €, kertakaikkinen maksu on 2000,00 €