Metsästyssäännöt


Talvikokous 2016

 • Riistan ruokintaan käytetään ainoastaan tarkastettua viljaa!!!
  - Ruokintakauraa Tapani Näsillä siilossa n:o 10 (Päivitetty 5.10.2017)
 • Kaikki seuran jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun 175,00 €
 • Kannattavan henkilöjäsenen vuosimaksu on 50,00 €, kertakaikkinen maksu on 500,00
 • Yhteisöjäsenen vuosimaksu on 100,00 €, kertakaikkinen maksu on 2000,00 €
 • Pienpetokilpailun voittaja Ilkka Tamminen palkittiin ½ peuraluvalla.


Jäsenkohtainen metsästys

 • Metsoa ei ammuta
 • Teeren kiintiö 2 kpl/jäsen
 • Metsäkauriita metsästetään 10 kpl, valtapukkia ei ammuta, metsästyksen koordinoi jahtipäällikkö
 • Rauhoitusajat pidetään asetusten ja aluetoimiston määräysten mukaisina
 • Jäsenet velvoitetaan ennen metsästyksen alkua varmistamaan tietonsa pienriistan metsästysalueista sekä muista rajoituksista
 • Teräshaulien käyttö muussa kuin vesilintujen metsästyksessä vesialueella on kielletty
 • Metsästysoikeutta ei ole mikäli jäsen- tai muut maksut ovat maksamatta


Vieraskorttimetsästys(ei koske hirvenmetsästystä)

 • Enintään 2 vierasta vrk:ssa/seuran jäsen
 • Metsäkanalintujen metsästys on kielletty
 • Fasaanin metsästys on sallittu
 • Saatu saalis vähentää isännän kiintiötä
 • Vieraskortin hinta 15 €/vieras/päivä
 • Maksu suoritetaan seuran pankkitilille ennen metsästyksen alkua
 • Metsästyksen valvonta kuuluu isännälle ja hänen on oltava siinä mukana
 • Pienpetojen pyynnissä ei peritä maksua
 • Hirvijahtiin koiran kanssa kutsuttuna osallistuvalta ei peritä maksua


Säännöt koskien hirven- ja peuranmetsästystä

 • Mikäli ampuu ”väärän” hirvieläimen, maksaa 100€.
  Mikäli ampuu tahallisesti hirvilehmän, jota vasa välittömästi seuraa, maksaa 300€. Tahallisuuden määrittelee metsästyksen johtaja kuultuaan varajohtajia ja ampujaa. Maksetut varat käytetään seuran riistanhoitokuluihin.
 • Ampujalla on oltava voimassa olevat metsästyskortti, ammuntasuorituskortti ja ko. metsästykseen soveltuvan aseen hallussapitolupa, e.m. asiakirjat on esitettävä metsästyksen johtajalle ennen jahdin alkua
 • Ampujana hirvieläinten seuruemetsästykseen osallistuvan on käytävä kolme kertaa liikkuvan hirvikuvion ampumaharjoituksissa
 • Kaadettavan uroshirven sarvien piikkiluku on maksimissaan seitsemän. Valkoisia hirviä ei ammuta.
 • Ampujan on pidettävä metsästyspäiväkirjaa, johon tulee merkitä laukauksen pvm. ja kellonaika, sen syy (esim. aseen tarkennus, riistalaukaus, ohilaukaus), saatu saalis, kenen osuutta saalis on sekä ammuntapaikka
 • Kaikista jahtikauden aikana tehdyistä laukauksista on ilmoitettava metsästyksen johtajalle välittömästi (1 vrk:n kuluessa)
 • Hirven- ja peuran seuruemetsästyksessä saa käyttää äänenvaimentimia
 • Mikäli riistalaukaus ei johda välittömään kaatoon, kutsutaan paikalle erikseen nimetty koiramies (Jouko Peräkivi 040 570 2387) koiran kanssa, ja huolehditaan siitä, että jälkiä ei tuhota.
 • Ajohenkilön on oltava seuran jäsen tai muuten tehtävään sovelias henkilö, metsästykseen osallistuvien jäsenten lapset ja lapsenlapset saavat olla mukana metsästyksessä
 • Edustajan on oltava seuran jäsen tai muuten tehtävään sovelias henkilö (erikseen valitun hirvenlihan paloittelu- ja jakoporukan jäsenet eivät voi toimia edustajana)
 • Hirvenlihan jakoon pääsevät osalliseksi kaatoon johtaneeseen ajoon osallistuneet sekä kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa virkailijoina toimivat (poislukien erikseen nimetyn paloittelu- ja jakoporukan jäsenet), jako suoritetaan arpomalla
 • Metsästysmaan vuokraajien hirvenkaatopalat jaetaan aakkosjärjestyksessä (poislukien hirviporukkaan kuuluvat maanomistajat), aikuisesta hirvestä 3 palaa, vasahirvestä 1 pala
 • Hirvenmetsästyksessä noudatetaan yhteislupa-anojien keskenään sopimia sääntöjä
 • Hirven metsästyksen aikana tehdyt havainnot (hirvet, suurpedot) ilmoitetaan metsästyksen johtajalle välittömästi.
 • Hirvimetsästyksessä käytetään tiedottamiseen radiopuhelimia.